ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រះសីហនុ! ថ្...

ព្រះសីហនុ! ថ្ងៃនេះនឹងដាច់ភ្លើងជិត១០ម៉ោងឯណោះ

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីខេត្តព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨ព្រឹក រហូតដល់ម៉ោង៥ល្ងាច ថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់