-

ក្រុងបាវិត! ២ថ្ងៃទៀតនឹងដាច់ភ្លើង

ស្វាយរៀង: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា ចាប់ពីវេលាម៉ោង៨ និង៣០នាទីព្រឹក ដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧ នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់