ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រដ្ឋាភិបាលអូស...

រដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលី ផ្តល់អាហារូបករណ៍ សម្រាប់មន្ត្រីរាជកម្ពុជា

0

ភ្នំពេញ: រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍ជូនមន្ត្រីរាជការកម្ពុជា ដែលមានពិន្ទុក IELTS 6.5 ឡើង។

ក្រសួងយុត្តិធម៌នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា នេះបានចេញលិខិតជម្រាបជូន អស់លោក លោកស្រីជាថ្នាក់ដឹកនាំអគ្គលេខាធិការអគ្គនាយកអគ្គាធិការ ប្រធាននាយកដ្ឋាន និងប្រធានអង្គភាពនានាចំណុះពាក់ពន្ធ័និងរដ្ឋាភិបាលអូស្រ្តាលីប្រកាសផ្តល់អាហារូបករណ៍the EndeavorScholarships and Fellowship ដល់មន្ត្រីរាជការគ្រប់វ័យ ដែលមានពិន្ទុ IELTS 6.5 ឡើង។

នៅក្នុងលិខិតនោះក៏បានបញ្ជាក់ដែរថា បេក្ខជនត្រូវដាក់ពាក្យតាម Internatioaleducation.gov.au/Endeavour ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។

កម្មវិធីអាហារូបករណ៍អូស្ត្រាលីនេះមាន៤ប្រភេទ៖ ទី១ កម្មវិធីថ្នាក់ក្រោយឧត្តមសិក្សា Endeavour សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត រយ:ពេល២ឆ្នាំ និងសម្រាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតរយ:ពេល៤ឆ្នាំ ទី២ កម្មវិធីសិក្សាអប់រំ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ:រយ:ពេលសិក្សា២ឆ្នាំកន្លះ ទី៣ កម្មវិធីសិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងប្រទេសអូស្រ្តាលី ឬ នៅសាកលវិទ្យាល័យក្នុងប្រទេសឡាវ សម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិត ថ្នាក់បណ្ឌិត ឬក្រោយបណ្ឌិត សិក្សាស្រាវជ្រាវរយ:ពេលសិក្សាចន្លោះពី៤-៦ខែ និង៤ កម្មវិធី Endeavour Executive Fellowships សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជំនាញរយ:ពេលសិក្សាចន្លោះពី4-6ខែ៕

13335607_844338539032170_9027175225834098869_n

មតិយោបល់