ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកតាកែវ! ស្...

អ្នកតាកែវ! ស្អែកនឹងដាច់ភ្លើងពេញមួយព្រឹក..

0

តាកែវ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីតាកែវ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៤ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៨ នឹងធ្វើការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់ភ្លើង និងទីកន្លែង ទៅតាមពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់