ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកព្រះសីហនុ...

អ្នកព្រះសីហនុ! ថ្ងៃទី២១នឹងដាច់ភ្លើងហើយ..

0

​ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៧ព្រឹក​ ដល់ម៉ោង៥និង៣០នាទីល្ងាច នឹងធ្វើការផ្អាកកាផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនី មានដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់