ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខេត្តតាកែ...

អ្នកខេត្តតាកែវ ស្អែក ដាច់ភ្លើងហើយ!

0

តាកែវ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីខេត្តតាកែវ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីខេត្តតាកែវ សាខាអង្គតាសោម សុំផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ទៅតាមបណ្តាទីតាំងដូចខាងក្រោម ៖

មតិយោបល់