ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកសៀមរាប! ​...

អ្នកសៀមរាប! ​ដាច់ភ្លើង​​ចាប់ពីថ្ងៃទី២៦ដល់ថ្ងៃទី២៨..

0

សៀមរាប: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីសៀមរាប​ បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៦,២៧និងទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥និង៣០នាទីល្ងាច នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីមានទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់