ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខេត្តស្វា...

អ្នកខេត្តស្វាយរៀង ថ្ងៃទី២៨ ដាច់ភ្លើងហើយ!

0

ស្វាយរៀង: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ អគ្គិសនីស្វាយរៀង បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង៩ព្រឹក អគ្គិសនីស្វាយរៀង នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្ន ទៅតាមទីតាំងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់