ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទស្សនាតារាង ប...

ទស្សនាតារាង បរិមាណទឹកភ្លៀងកក់ខែ ដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតត្រឹមម៉ោង៧ព្រឹកនេះ!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានបង្ហាញពីតារាង បរិមាណទឹកភ្លៀងកក់ខែ ដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត ទាំង២៥ ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់