ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកព្រះសីហនុ...

អ្នកព្រះសីហនុ! ស្អែកដាច់ភ្លើងពេញមួយថ្ងៃ..

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីព្រះសីហនុ បានឲ្យដឹងថា ថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ វេលាម៉ោង៧ព្រឹក ដល់ម៉ោង៥និង៣០នាទីល្ងាច នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី នៅតាមតំបន់និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់