ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អ្នកកំពង់ចាម ...

អ្នកកំពង់ចាម ចង់ដឹងថ្ងៃដាច់ភ្លើងទេ!

0

កំពង់ចាម: យោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកំពង់ចាម​បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី១៨ ខែកុម្ភ: ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិសនីកំពង់ចាម នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីបណ្តោះអាសន្នចាប់ពីវេលាម៉ោង៨ព្រឹក ដល់ម៉ោង៩ព្រឹក ៖

មតិយោបល់

Loading...