ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! សមត្ថកិច្ចរកឃើញ កាហ្វេ និងឱសថបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ MDURA ក្លែងក្លាយលក់នៅលើទីផ្សារទៀតហើយ!

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេក នាយកដ្ឋានឱសថ ចំណីអាហារ បរិក្ខាពេទ្យ និងគ្រឿងសំអាង បានឲ្យដឹងថា សូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការប្រើប្រាស់ផលិតផល ឬចំណីអាហារដែលមានគុណភាពក្នុងការបង្កា ឬព្យាបាលជំងឺដែលគ្មានការត្រួតពិនិតន្យ និងគ្មានចុះបញ្ជិកាពីក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជា។

ជាក់ស្តែងក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញថា កាហ្វេ និងឱសថបំប៉នសុខភាពឈ្មោះ MDURA ជាផលិតផលក្លែងក្លាយដែលអាចបណ្តាលឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាព ឬមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិត៕

មតិយោបល់