ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ទឹកទន្លេសេសាន...

ទឹកទន្លេសេសាន ក្នុងខេត្តរតនគិរី បានបន្តស្រុកចុះវិញហើយ!..

0

យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ស្ថានភាពទឹកទន្លេសេសាន ក្នុងខេត្តរតនគិរី មកដល់ម៉ោង១២ថ្ងៃត្រង់ ថ្ងៃទី ១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ នេះ ៖
– ទន្លេសេសាន ស្រុកអណ្តូងមាស ទឹកមានកម្ពស់ ៨ ម ធៀបកម្ពស់ទឹកព្រឹកមិញ ស្រក ១,១០ ម (កម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ១០,៥០ ម) ។
– ទន្លេសេសាន ស្រុកតាវែង ទឹកមានកម្ពស់ ១០,១០ ម ធៀបកម្ពស់ទឹកព្រឹកមិញ ស្រក ០,២០ ម (កម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ៩,៥០ ម) ។
– ទន្លេសេសាន ស្រុកវើនសៃ ទឹកមានកម្ពស់ ១០,២០ ម ធៀបកម្ពស់ទឹកព្រឹកមិញ ទឹកនៅនឹង (កម្ពស់ប្រកាសឲ្យប្រុងប្រយ័ត្ន ៨,៥០ ម)៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.