ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមអ្នកនៅបន...

ត្រៀមអ្នកនៅបន្ទាយមានជ័យ នឹងការដាច់ភ្លើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀត

0

បន្ទាយមានជ័យ: យោងតាមផាកហ្វេសប៊ុកអគ្គិសនីបន្ទាយមានជ័យ បានឲ្យដឹងថា នឹងផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនីនៅទីតាំងតំបន់មួយចំនួន តាមពេលវេលាដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.