ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ នៅអំទ្បុងពិធី...

នៅអំទ្បុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយៈពេល០៣ថ្ងៃនេះ មានករណីអគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន០៣លើក

0

ភ្នំពេញ: ក្នុងពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយ:ពេល០៣ថ្ងៃ គិតចាប់ពីថ្ងៃ០៨-១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ អគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន០៣លើក លើ០២លើក ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ មានការកើនឡើង០១លើក បើប្រៀបធៀបទៅនឹងបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌរយ:ពេល០៣ថ្ងៃ ក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ។

ក្នុងនោះ៖ ថ្ងៃទី០៨ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ មានអគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន០២លើកគឺ៖ ខេត្តព្រៃវែង និងខេត្តតាកែវ ។ ថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ មានអគ្គិភ័យកើតឡើងចំនួន០១លើកគឺនៅ៖ រាជធានីភ្នំពេញ៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.