ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShare! ...

សូមជួយShare! ដំណឹងល្អអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺ អញ្ជើញមកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយមិនគិតថ្លៃ

0

កំពង់ស្ពឺ: យោងតាមផេកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ បានពីដំណឹងល្អអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺ សូមអញ្ជើញមកធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដោយមិនគិតថ្លៃ៖

មតិយោបល់