ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជួយShareផង..​...

ជួយShareផង..​ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នឹងត្រូវដាច់ភ្លើងរយៈពេល៤ថ្ងៃ!

0

យោងតាមការជូន​ជូនដំណឹងរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា បានឲ្យដឹងថា ស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណ:ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់