ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ត្រៀមអាវរងាបង...

ត្រៀមអាវរងាបងប្អូន! កម្ពុជា នឹងចុះត្រជាក់ចាប់ពីស្អែកទៅ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់