ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមជួយShareជ្...

សូមជួយShareជ្រាបជាដំណឹង! ក្រុងភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្តាល នឹងការដាច់ភ្លើងរយៈពេល៤ថ្ងៃ​..

0

​សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្អាកការផ្គត់ផ្គង់ចរន្តអគ្គិសនី ដើម្បីអនុវត្តការងារជួសជុល ផ្លាស់ប្តូរ តម្លើងបរិក្ខារនានា និងរុះរើគន្លងខ្សែបណ្តាញបង្កលក្ខណ:ដល់ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវ នៅថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ នៅតំបន់មួយចំនួនទៅតាមពេលវេលា និងទីកន្លែងដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.