Post News Media ព័ត៌មានជាតិ អ្នកខេត្តកំពត...

អ្នកខេត្តកំពតត្រៀម នឹងករណីដាច់ភ្លើងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខ

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអាចសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖