ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ករណីផ្ទុះស្ថា...

ករណីផ្ទុះស្ថានីយ៍បញ្ជូលឧស្ម័នឥន្ធនៈ នៅក្រុងសៀមរាប ពិនិត្យឃើញទីតាំងបើក ពុំមានច្បាប់អនុញ្ញាត ក្រសួងរ៉ែ និងនិងថាមពល នឹងចាត់វិធានការ

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Loading...