ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ រសៀលនេះ មានភ្...

រសៀលនេះ មានភ្លៀងធ្លាក់ នៅខេត្តមណ្ឌលគិរី

0

មណ្ឌលគិរី: រសៀលនេះ ថៃ្ងទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ មានភ្លៀងធ្លាក់កម្រិតមធ្យម ក្នុងក្រុងសែនមនោរម្យ និងស្រុកអូររាំង ខេត្តមណ្ឌលគិរី៕

មតិយោបល់