ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងលាយខ្យល់...

ភ្លៀងលាយខ្យល់កន្រ្តាក់របើកជញ្ជាំងផ្ទះចំនួន០៣ខ្នងនៅកំពង់ស្វាយ

0

កំពង់ធំ: នៅវេលាម៉ោង១៧:០០នាទីថ្ងៃទី១៥ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩មានករណីភ្លៀងលាយខ្យល់កន្រ្តាក់០១លើកបណ្តាល
ឲ្យរងផលប៉ះពាល់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋចំនួន០២ភូមិស្ថិតនៅ ភូមិមង្គលស្លានិងភូមិសង្គម ឃុំសង្គម ស្រុកកំពង់ស្វាយ។
ខូចខាតរបើកជញ្ជាំងផ្ទះចំនួន០៣ខ្នង៕

មតិយោបល់