ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អុញនោះ! បញ្ហា...

អុញនោះ! បញ្ហាអគ្គិភ័យញឹកញាប់ពេក ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រាប់ឲ្យបណ្ដាមន្ទីរពេទ្យ ត្រូវបង្ការ..

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.