ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្តីជូនដំណ...

សេចក្តីជូនដំណឹង ពិសេសបុរសៗមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Medical health care ដែលផ្សព្វផ្សាយឳសថលាបប្រដាប់ភេទ

0

សេចក្តីជូនដំណឹង ពិសេសបុរសៗមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះគណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Medical health care ដែលផ្សព្វផ្សាយឳសថលាបប្រដាប់ភេទបុរសឈ្មោះENLARGC OIL គ្មានចុះបញ្ជិការ និង គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

 

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.