ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខេត្តព្រះសីហន...

ខេត្តព្រះសីហនុព្រឹកនេះ មានភ្លៀងធ្លាក់លាយឡំនឹងខ្យល់ខ្លាំង

0

ព្រះសីហនុ: នៅថៃ្ងទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ព្រឹក មេឃកំពុងភ្លៀងក្នុងកម្រិតមធ្យម លាយឡំជាមួយខ្យល់ខ្លាំង នៅក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ៕

មតិយោបល់