ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត! ចំពោះគណនីយហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ Phamacy Doctor ត្រូវបានក្រសួងសុខាភិបាលចេញសេចក្ដីប្រកាសថា គ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ

0

បើចង់ជ្រាប់កាន់តែច្បាស់សូមចូលអាន សេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.