ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន!! ចំពោះឱសថទាំងនេះឲ្យមែនទែនព្រោះ…

0

ក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីប្រកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងថា៖

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.