ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន! ចំពោះគណនី FACEBOOK ឈ្មោះ ខ្លាំងណាស់អូន ព្រោះអាចបង្កការគ្រោះថ្នាក់ ពិសេសនារីៗ

0

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីការហាមឃាត់ គណនីឈ្មោះ ខ្លាំងណាស់អូន កំពុងផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម FACEBOOK នូវផលិតផលជំនួយអារម្មណ៍ផ្លូវភេទនារី គ្មានចុះបញ្ចិកា និងគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល សូមអានខ្លឹមសារខាងក្រោមដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់៖

មតិយោបល់