ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បងប្អូនចង់ដឹង...

បងប្អូនចង់ដឹងទេ! សាលាខណ្ឌចំការមនផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងហើយ

0

ភ្នំពេញ: សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងទីស្នាក់ការសាលាខណ្ឌចម្ការមនមានខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់