ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ បងប្អូនចង់ដឹង...

បងប្អូនចង់ដឹងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកភ្លៀងដែរឫទេ?

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមចេញព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកទន្លេតាមបណ្ដាខេត្ត/ក្រុង ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Loading...