កម្លាំងមូលដ្ឋានសមុទ្រកងទ័ព ជើងទឹកចំនួន៨០នាក់ បានចូលរួមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋ និងដឹកសាកសព

ព្រះសីហនុ: នៅថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ជាថ្ងៃ ទី២សកម្មភាពរបស់ កម្លាំងមូលដ្ឋានសមុទ្រកងទ័ព ជើងទឹកចំនួន ៨០នាក់ មានក្រុមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ រថយន្ត ដឹក ជញ្ជូន បានចូលរួមជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋ និង ជួយដឹក ជញ្ជូន សាកសព បងប្អូនយកទៅស្រុកកំណើត រួម មាន: ខេត្ត កំពត ខេត្ត បាត់ដំបង ដើម្បី រៀបចំ ធ្វើបុណ្យតាម ទំនាមទំលាប់ប្រពៃណី ដែល បានរងគ្រោះដោយសារ ការដួលរលំអគារកម្ពស់៧ជាន់ កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី២២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៩ កន្លង មក នេះ ។

មតិយោបល់