ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រឹត្ដិប័ត្រ...

ព្រឹត្ដិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានចេញផ្សាយប្រកាសអំពីកម្ពស់ទឹកទន្លេតាមបណ្ដារាជធានីភ្នំពេញ-ខេត្ត ដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.