Post News Media ព័ត៌មានជាតិ ព្រឹត្តិបត្រព...

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក

ភ្នំពេញ: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកតាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្តដូចខាងក្រោម៖