ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ព្រឹត្តិបត្រព...

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមបានព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកតាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្តដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.