ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ! មា...

ដំណឹងល្អ! មានការប្រទ្បងជ្រើសសិស្ស និស្សិត និងមន្ត្រីរាជការស៊ីវិល ឲ្យចូលបម្រើការក្នុងក្របខណ្ឌក្រសួងទេសចរណ៍ សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់