ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អ! នឹង...

ដំណឹងល្អ! នឹងមានការពិនិត្យ និងព្យាបាលជំងឺបាតភ្នែក ចាប់ថ្ងៃទី២៩ កក្កដា ដល់ថ្ងៃទី២ សីហា នៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរ-សូវៀត

0

ដើម្បីជ្រាបច្បាស់ សូមមើល និងអានសេចក្ដីជូនដំណឹងដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់