ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ដំណឹងល្អសម្រា...

ដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូន! ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បើកការបណ្ដុះបណ្ដាលច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលើកទី២….

0

ព្រះវិហារ: សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីព័ត៌មាននេះ៖

មតិយោបល់

Loading...