ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងធ្លាក់មួ...

ភ្លៀងធ្លាក់មួយមេធ្វើឲ្យផ្ទះពលរដ្ឋជន់លិច នៅក្រុងព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: ព្រឹកថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រោយភ្លៀងមួយមេជំនន់ទឹកភ្លៀងបានជន់លិចតំបន់ទំនាបមួយចំនួនក្នុងក្រុង ជាពិសេសជន់លិចផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ៕

មតិយោបល់