ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ តើបងប្អូនមានដ...

តើបងប្អូនមានដឹងអំពីកម្ពស់ទឹកជំនន់ក្នុងក្រុងព្រះសីហនុចុះ ឫកើនឡើង….?

0

ព្រះសីហនុ: ចាប់ពីយប់ម្សិលមិញដល់ម៉ោង ៧និង០០នាទីព្រឹក នៅថៃ្ងទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ ភ្លៀងបានធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិត ១៦៥មម បណ្តាលឲ្យមានការលិចលង់ នៅត្រង់សង្កាត់លេខ៣ និងសង្កាត់លេខ៤៕

មតិយោបល់

Loading...