ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អង្គការម្លប់ត...

អង្គការម្លប់តាប៉ាង អំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរក្រុងជួយអន្តរាគមន៍ផងព្រោះលិចអស់ហើយ

0

ព្រះសីហនុ: កម្ពស់ទឹកឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅថ្ងៃទី៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ អង្គការម្លប់តាប៉ាង សុំអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរក្រុងជួយអន្តរាគមន៍ពីបញ្ហាជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះផង ដោយថ្នាក់រៀន ការិយាល័យ គ្លីនិក ផ្ទះបាយ ទីធ្លាក្មេងលេង មណ្ឌលថែទាំកុមារ មណ្ឌលថែទាំទារក និងទ្រព្យសម្បត្តិជាច្រើនទៀត ។ល។ ត្រូវខូចខាតដោយសារតែជំនន់ទឹកភ្លៀងនេះ៕

 

 

 

មតិយោបល់