ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សេចក្តី ជូន ដ...

សេចក្តី ជូន ដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងសិរីសោភ័ណ ស្តីពី ការផ្អាកការប្រកបអាជីវកម្មថតចម្លង ក្នុងអំឡុងពេល ប្រឡង សញ្ញាបត្រ មធ្យម សិក្សា ទុតិយភូមិ

0

បន្ទាយមានជ័យ: សេចក្តី ជូន ដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលក្រុងសិរីសោភ័ណ ស្តីពី ការផ្អាកការប្រកបអាជីវកម្មថតចម្លង ក្នុងអំឡុងពេល ប្រឡង សញ្ញាបត្រ មធ្យម សិក្សា ទុតិយភូមិ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី ២០ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៩នេះ។
ព័ត៌មានលំអិតសូមអានលិខិតរបស់រដ្ឋបាលក្រុងសិរីសោភ័ណដូចខាងក្រោម៖

មតិយោបល់