ក្រុមការងារសាលាក្រុងព្រះសីហនុចុះរុះរើស្លាក ទាំងយប់

ព្រះសីហនុ: ក្រុមការងារសាលាក្រុងព្រះសីហនុចុះរុះរើស្លាក ទាំងយប់នាថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ នៅហាងទល់មុខអតីតក្លឹបអិលវី បច្ចុប្បន្នក្លឹបអូបាម៉ា ស្ថិតក្នុងសង្កាត់4 ក្រុងនិងខេត្តព្រះសីហនុ រដ្ឋបាលក្រុងព្រះសីហនុ សហការជាមួយ មន្ទីរវប្បធម៌ខេត្ត ៕

 

មតិយោបល់