ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សកម្មភាពមន្ត្...

សកម្មភាពមន្ត្រីកាំកុងត្រូលផែស្ងួតចុងទីភ្នំពេញ ចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងសិប្បកម្ម លីង និងកិនកាហ្វេ នៅខណ្ឌទួលគោក

0

ភ្នំពេញ: នៅថ្ងៃទី ២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ មន្ត្រីកាំកុងត្រូលផែស្ងួតចុងទីភ្នំពេញ និង គ ប ផ ក ចុះត្រួតពិនិត្យទីតាំងសិប្បកម្ម លីង និងកិនកាហ្វេ ស្ថិតនៅផ្ទះលេខ ១៨៥ ភូមិ៥ ផ្លូវ ១៥០ សង្កាត់ទឹកល្អក់២ ខណ្ឌទួលគោក រាជធានីភ្នំពេញ៕

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.