ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន! ឥទិ្ធពលពីបាតុភូតធម្មជាតិនៅតែបន្តកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

0

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ស្ថានភាពអាកាសធាតុ ប្រទេសកម្ពុជា និងទទួលរងឥទិ្ធពលពីបាតុភូតធម្មជាតិចំនួន ៣ព្រមៗគ្នា គឺឥទិ្ធប្រព័ន្ធសម្ពាធទាប ដែលបាននិងកំពុងលាតសន្ធឹងអូសកាត់លើប្រទេសថៃ ឡាវ និងវៀតណាស ឥទិ្ធពលព្យុះទី១៤ ឈ្មោះ កាហ្ស៊ីគី និងឥទិ្ធពលខ្យល់មូសុងនិរតីខ្លាំង ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមមើលនិងអានខ្លឹមសារខាងក្រោម៖

មតិយោបល់