ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ខេត្តមួយចំនួន...

ខេត្តមួយចំនួននៅតែបន្តការជន់លិច ដោយសារភ្លៀងធ្លាក់…

0

ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងក្រសួងធនធានទឹក និងឧតិនិយមខាងក្រោម៖

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.