ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ភ្លៀងធ្លាក់ជា...

ភ្លៀងធ្លាក់ជាបន្តបន្ទាប់ រងការជន់លិចប៉ះពាល់ដល់ភូមិឋាន និងផ្លូវមួយចំនួន នៅក្រុងព្រះសីហនុ

0

ព្រះសីហនុ: យោងតាមផេកក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា ដោយមានភ្លៀងធ្លាក់បន្តបន្ទាប់ជាប់ៗគ្នា ក្នុងកម្រិត ១១៩ មម ធ្វើឲ្យតំបន់ទំនាបនានាក្នុងក្រុងព្រះសីហនុ រងនូវការជន់លិចប៉ះពាល់ដល់ភូមិឋាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមួយចំនួន៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.