ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ជួយស៊ែរបងប្អូ...

ជួយស៊ែរបងប្អូន សូមប្រុងប្រយ័ត្ន! ឱសថ Mictableu Box/ 10*10 suger coated tablets ផលិតនៅវៀតណាម គ្មានច្បាប់ប្រើប្រាស់

0

ភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញប្រកាសព័ត៌មានឱសថឈ្មោះ Mictableu Box/ 10*10 suger coated tablets គ្មានលេខបញ្ជី ផលិតដោយ APCO ASIAPHARMACY Co.,LTD ប្រទេសវៀតណាម កំពុងលក់ដោយគ្មាន ច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.