ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ សូមបងប្អូនប្រ...

សូមបងប្អូនប្រុងប្រយ័ត្ន គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ «កំលាំងពិត នៃបុរស » លក់ឱសថគ្មានការទទួលស្គាល់

0

ភ្នំពេញ: នៅថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសសេចក្តីជូនដំណឹងហាមឃាត់គណនីហ្វេសប៊ុកឈ្មោះ កម្លាំងពិត នៃបុរស កំពុងផ្សព្វផ្សាយលក់ឱសថបំប៉នផ្លូវភេទឈ្មោះ ALPHA គ្មានលេខបញ្ជីកា និងគ្មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាល៕

មតិយោបល់

Loading...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.