ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ ក្រុងបាត់ដំបង...

ក្រុងបាត់ដំបងនឹងមានការដាច់ភ្លើងផ្ទួនៗគ្នា ដោយមូលហេតុ…

0

បាត់ដំបង: ដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់ សូមអានសេចក្ដីជូនដំណឹងខាងក្រោម៖

មតិយោបល់