ផ្ទះ ព័ត៌មានជាតិ អបអរសាទរ! ជួប...

អបអរសាទរ! ជួបគ្នាស្អែកនេះ នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន២ សែនសុខ វត្តមានជាផ្លូវការ នៃលេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្ត

0

ភ្នំពេញ: យោងតាមផេកក្រសួងសាធារណ:ការ និងដឹកជញ្ជូន បានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ អបអរសាទរ!!! វត្តមានជាផ្លូវការនៃលេខចុះបញ្ជីពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់រថយន្ត ជួបគ្នាស្អែកនេះ នៅផ្សារទំនើបអ៊ីអន២ សែនសុខ!!!

ទស្សនាវីដេអូ ពីដំណើរការដាក់ពាក្យ៖
userguide.video.vehicle.mpwt.gov.khuserguide.video.vehicle.mpwt.gov.khuserguide.video.vehicle.mpwt.gov.kh

មណ្ឌលប្រឹក្សាយោបល់លើសេវាសាធារណ:លេខទំនាក់ទំនង៖ 085 92 90 90 | 015 92 90 90 | 067 92 90 90

មតិយោបល់